V rámci předmětu se studenti seznámí s experimentální analýzou textilních struktur. Cílem předmětu je propojit teoretické souvislosti s praktickým použitím, umožnit širší pochopení souvislostí mezi charakterem příze daným technologií její výroby, stanovením kvalitativních ukazatelů a jejich projevem do výsledného výrobku. Cílem je poskytnout a seznámit studenty se základními postupy testování vybraných kvalitativních ukazatelů přízí a plošných textilií, zpracováním získaných dat s využitím OA.