Předmět seznamuje studenty se základy návrhů nízkoenergetických a pasivních staveb. Jedná se o aplikace tepelných čerpadel a solárních panelů a dalších obnovitelných zdrojů energie ve vytápěcích a klimatizačních systémech. Předmět seznamuje studenty s aplikacemi ekologicky šetrných systémů pro vytápění, klimatizaci a chlazení, zásady hodnocení energetické náročnosti budov, možná opatření pro snížení energetické náročnosti budov, ekonomické hodnocení reálné návratnosti.