Obsahem přednášek je uvedení do speciální problematiky energetického využívání odpadů. Je vysvětlena problematika návrhu zařízení na energetické využívání odpadů. V přednáškách jsou popsány: popis přípravy paliva a napájecí vody, přeměna energie odpadu - spalovací proces, konstrukce kotle, proces čištění spalin a emisní limity. Dále je vysvětlena problematika odpadového hospodářství s aplikací mezinárodních zkušeností z projektování, z provozování a výsledků nejnovějšího výzkumu v tomto oboru. Energetické využívání odpadů je také vysvětleno jako nezbytný nástroj a měřítko udržitelného rozvoje. Přednášky obsahují popis problematiky komunálních odpadů, průmyslových odpadů a čistírenských kalů.