Cílem předmětu je seznámit studenty se základy termodynamických dějů medicinálních plynů, jejich základních vlastností a získání teoretických poznatků k problematice změn plynů a vlivu na okolí, seznámit studenty s pravidly skladování a transportu plynů včetně zajištění bezpečnosti provozu tlakových nádob a rozvodů medicinálních plynů