Zákony termodynamiky. Termodynamika ideálních plynů, řešení jednoduchých dějů a oběhů. Termodynamika reálných plynů a par. Směsi ideálních plynů. Vlhký vzduch. Vybrané nevratné procesy. Základy přenosu tepla (kondukcí, konvekcí a radiací).