Základní rovnice a vztahy pro simulaci proudění tekutin a sdílení tepla, formulace matematických modelů, okrajové a počáteční podmínky, generování výpočetní sítě a její kvalita, diskretizace a přesnost řešení, konvergence úlohy a metody ke zlepšení konvergence, metoda konečných prvků, výpočet a modelování turbulence, turbulentní modely RANS, LES a hybridní turbulentní modely, paralelní výpočty a její efektivnost.