Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o zobrazovacích systémech ve zdravotnictví. Studenti se seznámí se základy optiky, základy snímání obrazu a digitálních kamer, základy analýzy a metodami úpravy obrazu, binární morfologií a filtracemi obrazu v obrazové a frekvenční oblasti. Dále budou probrány základy 3 zobrazovacích metod - ultrazvukové, rentgenové CT a magnetické resonance.