Předmět seznamuje studenty se základy hydraulických a pneumatických mechanismů, jejich činností, regulací parametrů přenášeného výkonu s výkonovými, řídicími s pomocnými prvky, jejich charakteristikami, matematickým popisem a praktickými aplikacemi. Pozornost je rovněž věnována proporcionálním prvkům, syntéze a návrhu obvodů.