Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s technikou tvorby odmodelovaných střihů oděvů a s parametrickou střihovou konstrukcí. Studenti si osvojí princip rozvinování 3D povrchu lidského těla do 2D tvarů střihových dílů oděvů manuální metodou. Získají dovednosti v oblasti tvorby střihových sítí individuálních oděvních modelů.