Vypracování technického projektu oděvního výrobku s důrazem na tvarové řešení z hlediska ergonomie specifické činnosti, vlastností oděvního materiálu a vhodné technologie výroby. Studenti získají informace z oblasti vypracování technické dokumentace pro outsourcingovou výrobu oděvů. Na projektu konkrétního oděvního výrobku prakticky ověřují získané teoretické znalosti o formě technického popisu výrobku pro zajištění jeho výroby. Získají tak dovednosti technického projevu jak manuální formou, tak pomocí digitální techniky a schopnosti prezentace projektu.