Přehled automatizačních principů a prvků používaných u výrobních strojů. Zaměřeno na číslicové řízení obráběcích strojů včetně pružných výrobních systémů (PVS), na vlastnosti pohonů pro tyto aplikace a na návrh mechaniky polohových servopohonů.