V předmětu se studenti seznámí se základními pojmy souvisejícími se simulací a organizací výrobních i nevýrobních procesů s podporou počítačové techniky, s teorií front, stavbou simulačního modelu, aplikací pseudonáhodných čísel pro definici stochastických jevů v simulačním modelování, s evolučními optimalizačními algoritmami (hill climb, simulované žíhaní, etc.). V neposlední řadě studenti získají náhled na trendy v počítačovém projektování, o modulech pro ergonomické simulace a využití FEM metod pro simulaci dílčích problémů vyskytujících se v rámci konfekční výroby. Teoretické znalosti si studenti prakticky ověřují při práci v systému Witness fy. Laner Group.