Logistika a mezinárodní obchod je předmětem, který seznamuje s významem logistiky v mezinárodním obchodu. Do obsahu předmětu jsou zahrnuty základní informace o náležitostech přepravní smlouvy a světových přepravních systémech, o náležitostech zasílatelské smlouvy a fungování zasílatelských logistických systémů, o ochraně zásilek zboží při jeho přepravě včetně podmínek odpovědnosti za škodu a pojištění v mezinárodní přepravě zboží. Všechny tyto činnosti by na sebe měly perfektně navazovat, aby byl splněn nejdůležitější požadavek, a to dodání zboží k zákazníkovi v dohodnutém termínu s co nejmenšími náklady. Dále je cílem používat v praxi moderní metody logistického řízení.