Vybrané metody řízení podnikových procesů (Kaizen, Kanban, Pokajoke, SixSigma, TOC,...). Definice pojmů digitální fabrika, simulace - systém - model, rozdělení a charakterizace systémů, typy simulačních modelů, metody modelování. Fáze simulačního projektu (definice problému, tvorba počítačového simulačního modelu a jeho testování - validace a verifikace, simulační experiment, analýza a zpracování výsledků). Příklady software pro počítačovou simulaci diskrétních událostí. Definice základních stavebních prvků (entity, aktivity, zdroje) v počítačové simulaci. Pseudonáhodné čísla v počítačové simulaci. Systémy hromadné obsluhy. Metody optimalizace, evoluční optimalizační algoritmy. Tvorba simulačních modelů pomocí software Witness Lanner Group. Využití FEM jako prostředku pro simulaci dílčích problémů vyskytujících se v rámci konfekční výroby.