Předmět Spojovací proces poskytuje studentům základní vědomosti v oblastech požadavků a funkce oděvních výrobků, šicích nití používaných k spojovacímu procesu ve výrobě oděvů, nekonvenčních způsobů spojování textilií. Cílem předmětu je seznámit studenty s principem konvenčního způsobem spojování textilií šitím a nekonvenčními způsoby spojování. Studenti porozumí základním principům svařování pomocí ultrazvuku, vysoké frekvence, horkého klínu, horkého vzduchu nebo nýtování či lepení a podlepování páskou. Budou schopní diskutovat vliv vlastností plošných textilií na způsob spojování s vazbou na výslednou kvalitu oděvního výrobku. Na základě dosažených vědomostí mohou posoudit jednotlivé způsoby spojování a navrhnout jejich využiti při výrobě nových oděvů a výrobků. Zvláštní pozornost bude věnována vlastnostem a novým druhům šicích nití.