Cílem předmětu je získání základních znalostí z lineární algebry na aritmetických a geometrických vektorech, diferenciálního počtu funkcí více proměnných a obyčejných diferenciálních rovnic, především lineárních a s konstantními koeficienty.