Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled v oboru technologie a oděvní výroby. Předmět je vyučován v anglickém jazyce. Předmět se zabývá problematikou textilních technologií, výroby oděvů, strojů a zařízení v oděvní výrobě. Studenti si prohloubí své znalosti v odborné terminologii, lépe porozumí oceňování, merchandisingu a celkovým výrobním systémům oděvního průmyslu.