Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek času na závěrečné zpracování práce a její odevzdání. Důraz je kladen na hlubší zpracování dané problematiky, vyhodnocení získaných informací a dat, stanovení závěrů a porovnání se stávajícími poznatky a případně modely.