Cílem předmětu je studenty seznámit s teoretickými principy oděvních strojů na všech stupních oděvní výroby s důrazem na objasnění principů a technické úrovně strojů s možnostmi automatizace a robotizace výrobního procesu v kontextu s globalizací oděvní a konfekční výroby. Zvláštní pozornost je věnována technologii a speciálním strojům v konfekci v automobilovém průmyslu.