Laplaceova transformace, dvojné a trojné integrály, křivkové a plošné integrály, funkční řady, speciálně mocninné a Fourierovy řady.