Předmět je zaměřen na sofware Matlab a Octave pro řešení základních matematických úloh, tj. úlohy lineární algebry, grafické zobrazení bodů, funkcí, křivek a ploch, úlohy s polynomy a úlohy matematické analýzy.