Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Charakterizuje klinické stavy u pacientů s onemocněními nervového systému z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s těmito nemocemi. Poskytuje přehled specifik ošetřovatelské péče u nemocných v neurologii, která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů.