Předmět je úvodem do diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné.