Identifikace a parametrická estimace. Formulace počítačových modelů. Simulace diskrétních systémů. Experimentální identifikace pro determinované a stochastické signály. Určení přechodové, impulzní a amplitudo - fázové charakteristiky. Určení koeficientů diferenční rovnice. Metody stanovení řádu, t - test a f - test. Fourierova transformace a FFT pro diskrétní signály. Simulace pomocí Matlab-Simulink. Řešení diferenčních rovnic.