Účelem předmětu je seznámit posluchače se systémy, principy používanými v koloristice. Členění předmětu: Úvod, Základní pojmy, Fyziologie vnímání barev, Vizuální klamy a defekty vnímání barev, Techniky vizuálního hodnocení barev, Atlasy barev, Kolorimetrické soustavy CIE XYZ, CIELAB, Vyjadřování barevných rozdílů, Měření barevného vzhledu, Správa barev, Zobrazení barev na monitoru. ICC profily.Koloranty. Výpočty barvících receptur, E-business a kalibrace barevného podání výrobku.