Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními technikami tvorby střihů oděvů: odmodelovaný střih a parametrická střihová konstrukce. Pozornost je také zaměřena na teorii klasifikace typů postav a hodnocení tělesných proporcí. Studenti si osvojí princip rozvinování povrchu 3D tvarů těla do 2D tvarů za účelem tvorby střihů oděvů. Dále získají dovednosti v oblasti tvorby střihových sítí a střihových manipulací.