Speciální vlákna budou rozdělena do kategorie vysoce výkonných vláken (vysoká pevnost, vysoký modul, chemická a tepelná odolnost) a kategorie vysocefunkčních vláken (tepelná izolace, superabsorbční schopnosti, nehořlavost atd.). Budou popsány základní charakteristiky vláken v obou těchto kategoriích. Budou uvedeny mechanické, fyzikálně-chemické a další speciální vlastnosti těchto vláken. Budou ukázány speciální postupy výroby těchto vláken a jejich souvislost s tvorbou struktury.