Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metody operační analýzy (lineární programování, distribuční metody, metody síťové analýzy, metody CPM a PERT, teorie zásob, teorie hromadné obsluhy, vícekriteriální analýza, heuristické optimalizační metody) a diskutuje možnosti použití při řešení reálných rozhodovacích problémů.