Základní definice, třídění výrobních strojů. Dělení obráběcích strojů, vlastnosti a možnosti jednotlivých typů, přesnost, tuhost, síly, přenos výkonu. Zásady konstrukce obráběcích strojů s ohledem na tuhost a požadované vlastnosti. Principy navrhování a vlastnosti jednotlivých částí obráběcích strojů. Kmitání v obráběcích strojích, zdroje kmitání, trhavé pohyby.