Studenti se podrobně seznámí s vnitřní konstrukcí jednočipových mikropočítačů a jejich následnou aplikací pro konstruktérské a inženýrské práce v oblasti měření a automatického řízení. Hluboké teoretické poznatky jsou následně aplikovány na osmibitových mikroprocesorech PIC řady 18 a šestnáctibitových signálových mikroprocesorech dsPIC řady 30. V rámci předmětu je studenty na cvičení navrhován systém s mikroprocesorem na předem zadané téma.