Vybavit studenty elementárními návyky a dovednostmi k výuce geometrie na 1. stupni ZŠ - výklad učiva, metodické postupy s využitím učebních pomůcek. Provádět konstrukce geometrických útvarů, výpočty obvodů a obsahů (trojúhelník, čtverec, obdélník), jednotky obsahu, seznámení s geometrickými tělesy (sítě těles)...