Předmět se zaměřuje na úvod do nukleární medicíny, radiofarmak používaných v nukleární medicíně, SPECT, PET a jejich principy, vlastnosti, využití.