Předmět navazuje na Nukleární medicínu 1, informuje především o klinické části oboru nukleární medicína. Obsahem předmětu je seznámení posluchačů s problematikou radionuklidových diagnostických a terapeutických metod.