Předmět navazuje na nukleární medicínu II. Prohlubuje získané znalosti a dovednosti v diagnostických i terapeutických výkonech v nukleární medicíně.