Simulace přípravy konkrétního projektu VaVaI podle vlastního výběru.