V rámci předmětu student zpracovává zadané téma. Připrava studenta na obhajobu bakalářské práce.