Diplomová práce řeší technický či vědecký problém dle zadaného tématu.