Diplomová práce je řešením teoretického nebo praktického problému s uvedením dosažených výsledků.