Pod pojmem výrobní systém rozumíme integrovaný systém systematicky propojující techniku, organizaci a pracovníky za cílem efektivního zpracování zakázky. Předmět je zaměřen na organizační i technickou stránku řízení výrobních systémů. Studenti se seznámí jak se štíhlými přístupy k řízení výroby, tak i s technickými prostředky řízení. Detailnější struktura: Požadavky na moderní výrobní systémy - agilita (pružnost), efektivita, výkonnost, stabilita. Řízení výroby, štíhlé principy řízení výroby - Toyota production system, využití vybraných nástrojů průmyslového inženýrství. Technické prostředky řízení moderních výrobních systémů.