Předmět je zaměřen na organizační i technickou stránku výrobní logistiky. Zabývá se tématy, jako jsou Design for X, Analytické nástroje (Pareto, Ishikava, Spagetty zásady navrhování materiálových toků, Sankey, R/L), Skladové hospodářství (ABC), Vysvětluje využití jednotlivých metod využívaných v podnikové logistice (např. Kanban, ConWIP, Milk-run, Heijunka), Concurent engineering. Využití vybraných nástrojů průmyslového inženýrství. Systémy automatické identifikace, vizualizace. V rámci předmětu budou představeny podpůrné počítačové prostředky a prezentovány praktické poznatky z řady průmyslových projektů. Součástí výuky jsou prezentace odborníků z praxe