Studenti se systematicky seznámí s fungováním výrobního podniku jako celku. Důraz bude přitom kladen zejména na samotný výrobní proces - proces zpracování zakázky. Požadavky na moderní výrobní systémy. Základy řízení podniku (Podnikatelský záměr/Marketing. studie, Business plán, rozpočet, kalkulace nákladů, základy řízení výroby, systémy řízení jakosti). CIM/CIE/PLM, Lean management , Six Sigma, TOC. Struktura výrobních systémů (pružné výrobní koncepce). Lidské zdroje (motivace, týmová práce).