Cílem předmětu je rozšířit studentům kombinované formy studia možnosti konzultovat přípravu odborných textů, práce databázemi, textovými editory. Studentům jsou vysvětlena základní pravidla pro zpracování odborných textů a jsou informováni o obsahových a formálních náležitostech závěrečné práce a způsobu jejich prezentace. Studenti diskutují řešené téma, jsou systematicky vedeni ke strukturalizaci tématu, práci s cizojazyčnými texty, plánováním experimentu. Diskuze nad případnými vlastními tématy z podnikové praxe.