Předmět je úvodem do diferenciálního počtu funkce více (zejména dvou) reálných proměnných a základním kurzem obyčejných diferenciálních rovnic. Součástí jsou vybraná témata z lineární algebry.