Příprava pracovních listů k přírodovědným vycházkám v libereckém kraji s využitím při výuce přírodopisu na ZŠ (botanika, zoologie, geologie).