Osvojit si: Základy bezpečnosti práce a hygieny v laboratoři, základy laboratorní techniky, příprava a mísení roztoků, výpočty a přepočty koncentrací roztoků, měření pH, povrchové úpravy kovů.