Osvojit si: Suroviny, zpracovatelské technologie, vlastnosti a užití základních produktů průmyslu anorganických a organických výrob.