Obyčejné diferenciální rovnice rovnice prvního řádu - existence a jednoznačnost řešení, metody jejich řešení. Diferenciální rovnice vyšších řádů. Lineární rovnice a lineární rovnice s konstantními koeficienty. Soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu - metoda variace kontant.