Student získá znalosti z oblasti využití PIS systémů (podnikových informačních systémů) a inženýrských metod pro podporu řízení a plánování podnikových procesů, seznámí se s obecnými principy CAx systémů (počítačové podpory) v rámci předvýrobní i výrobní etapy, dále s CAx aplikacemi používanými v oděvní výroby včetně hadrwarové podpory a využitím automatické identifikace (čárové kódy, radiofrekvenční detekce) pro podporu sběru dat.