Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními postupy tvorby střihů oděvů. Pozornost je zaměřena na somatometrii, typologii postav, tělesné proporce a tvorbu konstrukční sítě střihů oděvů. Jsou představeny metody měření tělesných rozměrů, velikostní sortimenty oděvů. Studenti si osvojí základní postupy tvorby střihové konstrukce oděvů v různých tuzemských a zahraničních metodikách. Osvojí si principy střihové manipulace a tvorbu střihových šablon. Dovedou definovat stupňovací pravidla pro stupňování střihových šablon výpočtovou metodou.