Cílem předmětu je seznámit studenty s principy fungování řídicích systémů na bázi PLC automatů. V rámci předmětu student získá znalosti z problematiky návrhu a realizace automatů pomocí grafů. Současně jsou probírány jednotlivé způsoby programování automatů (kontaktní diagramy, bloková schémata, klasické programování v nativním jazyku automatu) včetně praktických aplikací na vybraných reálných úlohách. Jsou též probírány způsoby připojení periferií k automatům, například senzory, elektrické a pneumatické prvky.